Śpiączka Drukuj

coma POMIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ-ŚPIĄCZKA

Techniczne możliwości medycyny pozwalają dzisiaj na uratowanie wielu osób, których życie zostało zagrożone z powodu urazu mózgu podczas wypadku, w wyniku nagłego zatrzymania krążenia, udaru mózgu czy z  innych przyczyn. Pewna liczba uratowanych osób pozostaje jednak przez dłuższy czas w stanie ?zawieszenia pomiędzy życiem i śmiercią? -  w stanie głębokiej śpiączki. Po jakimś czasie praca układu nerwowego ulega stabilizacji i pacjent otwiera oczy.  Niestety u części osób pomimo przywrócenia rytmu snu i czuwania lekarze diagnozują tzw. stan apaliczny (stan wegetatywny) lub stan minimalnej świadomości.  Zarówno w stanie śpiączki jak i w stanach apalicznych ograniczona zostaje możliwość komunikacji z tymi osobami. Stają się one także  całkowicie zależne od otoczenia, które musi rozpoznawać ich potrzeby, zapewniać im właściwą pielęgnację, by nadal mogły żyć.

Nasz mózg, jego funkcjonowanie i sposób w jaki ?budzi się świadomość? pozostają w znacznej mierze tajemnicą, nikt nie potrafi określić dokładnie czy osoba w stanie głębokiej śpiączki, w stanie apalicznym będzie mogła odzyskać chociaż część swojej wcześniejszej sprawności, czy będziemy się mogli z nią komunikować jak dawniej, nie wiemy jakie są jej wewnętrzne doświadczenia.

Osoba w stanie śpiączki, w stanie apalicznym oraz w podobnych stanach zmienia życie całej rodziny, jest dla bliskich źródłem nieustannych wahań nastroju wynikających z naprzemiennych stanów wzmożonej nadziei na odzyskanie kontaktu i utratą tej nadziei. Bliscy często nie wiedzą co robić, jak się zachować wobec osoby w śpiączce, szukają sposobów, by się z nią skomunikować. Niezwykle istotna jest więc również praca z całą rodziną, osobami bliskimi.

Pomoc osobom w śpiączce i stanach apalicznych oraz ich rodzinom jest nowym i niezbadanym obszarem pracy terapeutycznej wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności komunikacyjnych wykraczających poza poziom komunikacji werbalnej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w naszych codziennych kontaktach. "Psychologia procesu" oferuje ciekawe podejście oparte na  obserwacji i wzmacnianiu sygnałów oraz uwzględnianiu informacji zwrotnej, może być ono uzupełnieniem metod rehabilitacji neurologicznej opartych na stymulacji układu nerwowego.

 

Telefon wsparcia

DLA RODZIN

I OPIEKUNÓW

OSÓB W ŚPIĄCZCE

801 125 054

poniedziałki 17.00-20.00

piątki 10.00-13.00

UWAGA! usługa zawieszona do odwołania

z powodu zmian organizacyjnych

Przepraszamy.