Formy pomocy Drukuj

Oferujemy nieodpłatne i odpłatne formy pomocy

POMOC NIEODPŁATANA

Dyżur telefoniczny (telefon wsparcia)


Praca z dziećmi i ich rodzinami w CZD

 

POMOC ODPŁATANA

Sesje indywidualne dla osób w śpiączce

 

Sesje dla opiekunów

 

Indywidualne

Terapii rodzinnej

Terapii rodzinnej przy łóżku pacjenta

Nauka podstaw komunikacji

Szkolenia

 

Dla rodzin i opiekunów

Dla personelu medycznego