Pomoc dla opiekunów Drukuj

Sesje indywidualne dla członków rodziny/opiekunów

Członkowie rodziny osoby w stanie śpiączki często sami potrzebują pomocy terapeutycznej. Pomoc ta może obejmować:

 • udzielenie wsparcia w sytuacji kryzysu;
 • odnajdywanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i stanami ? bezsilnością, gniewem, lękiem, poczuciem winy, depresją;
 • pracę nad sprawami ujawnionymi/uwypuklonymi przez sytuację kryzysową;
 • poszukiwanie sensu i znaczenia nowej sytuacji osobistej i rodzinnej ;
 • inne, w zależności od potrzeb rodziny.

Sesja indywidualna trwa 1 godz.

 

Sesje terapii rodzinnej

Są to sesje w których biorą udział różni członkowie rodziny pacjenta. Terapeuta (może być też dwóch terapeutów) pracują wówczas z całym systemem rodzinnym.

Zapadnięcie w śpiączkę jednego z członków rodziny może wzmocnić istniejące wzorce lub tworzyć nowe problemy. W tej sytuacji występują często typowe procesy, nad którymi warto pracować. Praca może obejmować:

 • ujawnienie uczuć dotyczących osoby w śpiączce;
 • podjęcie tematyki ról w systemie rodzinnym;
 • odkrycie psychologicznych źródeł pojawiających się problemów i trudności;
 • wypracowanie bardziej skutecznych form porozumiewania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Rodzina porządkując wewnętrzne sprawy w tym czasie może na tym bardzo skorzystać, a to z kolei może mieć bardzo dobry wpływ na osobę będącą w śpiączce.

Sesja terapii rodzinnej trwa 1,5 godz.

 

Zarówno sesje indywidualne dla opiekunów jak i terapii rodzinnej mogą odbywać się w gabinecie psychoterapeuty, bądź też w miejscu zamieszkania rodziny.

 

Sesje terapii rodzinnej przy łóżku pacjenta

Rodzina pracuje nad ważnymi dla niej sprawami w obecności osoby w śpiączce. Terapeuta uwzględnia wówczas sygnały i reakcje pacjenta i włącza je do pracy, jako części informacji dla całego systemu rodzinnego lub poszczególnych członków. Rodzina może pracować nad sprawami, które istniały zarówno przed jak i w trakcie śpiączki.

Czas trwania: 1,5 godz.

Zalecana jest obecność dwóch terapeutów.

 

Nauka podstaw komunikacji z osobą w śpiączce w oparciu o metody pracy z procesem

Pomaga rodzinie zwiększyć poczucie kontaktu z osobą w śpiączce, zwiększyć poczucie kontroli oraz poczucie sensu tego co się dzieje.

Nauka podstaw komunikacji obejmuje:

 • obserwację sygnałów;
 • określenie modalności (tzw. kanałów) w jakich przebiega proces;
 • rozwijanie sygnałów w określonych modalnościach;
 • używanie zwrotów ?pustego dojścia? (otwartych, niesugerujących, które mogą pomóc osobie w śpiączce dopełniać toczący się w niej proces, bez narzucania czegokolwiek);

 

Czas trwania sesji: 1 godz.

 

 

Telefon wsparcia

DLA RODZIN

I OPIEKUNÓW

OSÓB W ŚPIĄCZCE

801 125 054

poniedziałki 17.00-20.00

piątki 10.00-13.00

UWAGA! usługa zawieszona do odwołania

z powodu zmian organizacyjnych

Przepraszamy.