Sesje dla osób w śpiączce Drukuj

Podstawy podejścia procesowego określające sposób pracy

W podejściu psychologii procesu stany takie jak śpiączka i inne związane z uszkodzeniami mózgu postrzegamy jako głębokie odmienne stany świadomości w których osoba przechodzi przez potencjalnie znaczące wewnętrzne doświadczenia.

Praca procesowa ze stanami śpiączki oparta jest na filozofii, że osoba w śpiączce odbywa wewnętrzną podróż. Jest ona obecna, chociaż w inny sposób niż jesteśmy przyzwyczajeni. Ponieważ wierzymy, że rozwój i wewnętrzny wzrost możliwy jest we wszystkich stanach świadomości, nie skupiamy się na tych stanach tylko z punktu widzenia patologii. Opieramy się na doświadczeniu, na obserwacji różnorodnych sygnałów wysyłanych przez osobę w śpiączce i poprzez nie próbujemy ?dosięgnąć? tą osobę w miejscu w którym aktualnie jest.
Zauważamy, że z miejsca swej wewnętrznej podróży komunikuje, nie mając zwykłych oporów i ograniczeń, dlatego wszystko co się przydarza może być znaczące.
Zorientowana na proces praca z osobami w śpiączce nie koncentruje się na wybudzeniu, chociaż to czasem może się zdarzyć. Celem pracy z osobą w śpiączce jest nawiązanie z nią komunikacji, dotarcie do jej świata i przeżyć, pomoc w dopełnieniu tych doświadczeń, oraz danie jej poczucia towarzyszenia i współczującego wsparcia ? obecności i bliskości pełnej zrozumienia, wolnej od oceny i popychania.

 

Sesje indywidualne dla osób w śpiączce (pomoc odpłatna)

  • Praca z osobą w śpiączce polega na obserwacji przez terapeutę różnych, nierzadko minimalnych sygnałów wysyłanych przez pacjenta i podążanie za nimi poprzez ich wzmacnianie w modalnościach (m.in. zmysłowych), w których się wydarzają. W ten sposób próbujemy nawiązać kontakt i komunikację oraz pracować z aktualnymi doświadczeniami osoby.
  • Praca z pacjentem w Warszawie trwa zazwyczaj 1 do 1,5 godz.
  • Praca ta może być prowadzona przez jednego terapeutę lub zespół składający się z dwóch osób.
  • Dobrze jest, gdy pracę z pacjentem poprzedza tzw. wywiad rodzinny ? tj. rozmowa z rodziną/opiekunem dotycząca okoliczności zapadnięcia w śpiączkę, sytuacji osobistej i rodzinnej pacjenta sprzed czasu zapadnięcia w śpiączkę, aktualnego stanu zdrowia i kondycji chorego.
  • Taka rozmowa trwa zazwyczaj 1 godz.
  • Zatem na pierwszą sesję warto zarezerwować ok. 2,5 godz.
  • Sesje wyjazdowe są zazwyczaj dłuższe (3 lub więcej godzin). O ile to możliwe łączymy je z sesją szkoleniową dotyczącą specyficznych metod komunikacji dla osoby/osób z rodziny.

 

 

Telefon wsparcia

DLA RODZIN

I OPIEKUNÓW

OSÓB W ŚPIĄCZCE

801 125 054

poniedziałki 17.00-20.00

piątki 10.00-13.00

UWAGA! usługa zawieszona do odwołania

z powodu zmian organizacyjnych

Przepraszamy.